Велинград е домакин на Научна конференция „Екологични продукти за здравето“

Във Велинград започна Научна конференция „Екологични продукти за здравето”. Организатори на събитието са Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина”, финансирана от Министерството на образованието и науката и проект „Чисти технологии за устойчива околна среда-вода, отпадъци, енергия за кръгова икономика”.

До 8 октомври над 70 професори и млади учени от институтите на Българска академия на науките, както и от СУ „Климент Охридски“, Университет “ Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас и др. ще представят своите доклади. Участници във форума са и представители на фирми-производители на прецизна научна апаратура.
Присъстващите проявиха голям интерес към състава и лечебните свойства на велинградските минерални води, като алтернатива за възстановяване и профилактика.