Веднага след изборите: Какво предлага БСП за овладяване на икономическата, социалната и енергийната криза?

Енергийна, здравна и социално-икономическа криза – това е реалността, в която се решава и още една, четвърта криза – политическата. Изходът от нея и резултатите от изборите ще покажат дали и как ще бъдат овладени първите три.

Какво предлагат социалистите?

На срещите си с бизнеса и граждани от област Пазарджик водачът на листата на БСП за България Драгомир Стойнев, който бе и министър на икономиката и енергетиката, очерта какви ще бъдат първите действия на социалистите в новия парламент.

 Цялата програма, която предлагат от БСП струва 2,9 милиарда лева. БВП на България е 117 милиарда лева и социалистите смятат, че е абсолютно разумно и възможно тези средства да бъдат отделени и преразпределени с цел стабилизиране в кризата.

Според Стойнев веднага след изборите БСП ще поиска парламентарен консенсус по спешни и средносрочни мерки за успокояване на бизнес средата и за законодателни инициативи за на цената на електрическата енергия. Според него, ако се стигне до забавяне при конструиране на ново правителство, Народното събрание трябва предприеме консенсусни мерки в най-тежките сфери.

Енергетика – мерки срещу задълбочаващата се енергийна бедност и подкрепа за българския бизнес

Спешна целева подкрепа за семействата с ниски доходи. Месечна субсидия от 200 кВтч до края на март, за домакинствата които са затруднени да отопляват своите домове.

Нито едно семейство с ниски доходи да не е изключено от енергийната мрежа при невъзможност за плащане на сметки, ако цените продължават да растат. Целим да облекчим българските граждани от високите цени на електроенергията чрез схема за отложено плащане.

Да се намали ДДС от 20% на 9% върху крайните цени на ток, газ и парно за крайните потребители (фирми и семейства).

Да се компенсират разликите в цената на тока, газа и парното в сравнение със заложените за зимния отоплителен сезон за държавните и общински заведения, които предоставят публични услуги от общестен интерес (училища, детски градини, социални домове и др).

Мерки за преразпределение на свръхпечалбите на производителите и търговците на електроенергия между семействата и бизнеса.

Законодателни промени стимулиращи сключването на дългосрочни договори за закупуване на електроенергия от страна на бизнеса.

Ускоряване завършването на газовата връзка с Гърция

Възобновяване на процедурите за изграждане на нови ядрени мощности.

Социални неравенства – мерки срещу растящата бедност и демографската криза в нашето общество

Въвеждане на семейно подоходно облагане. С 550 лв за всяко дете ще се намалява данъчната основа на единия работещ родител.

6500 лв еднократна помощ за второ и трето дете при условие, че единият родител е работил 24 месеца преди това.

Безплатни лекарства за деца до 14 години.

Намаляване ставките на ДДС на 9% за основни храни, напр. хляб, месо, мляко, яйца и др.

Нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 години.

Търсене на парламентарен консенсус за преизчисляване на пенсиите на база осигурителен доход от 2018 г.

В помощ на малкия бизнес по време на криза

Бързо изплащане, най-късно до края на 2021г., на безвъзмездната финансова помощ по одобрените проекти за помощи за малкия и среден бизнес, заявени още през 2020г. във връзка с пандемията от Covid-19.

Ускоряване на процеса по наддоговаряне по процедурата за подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Българското правителство да подкрепи предложението на Европейската комисия за удължаване на Временната рамка за държавни помощи до 30 юни 2022 г.

Средствата за организация и управление на грантовите схеми да бъдат намалени от 5% на 3%.

Законодателни промени в ЗДДС, за увеличение на прага за регистрация по ЗДДС от 50 хил. лв на 100 хил. лв.

COVID криза – мерки срещу бездействието

Спешен анализ на причините за високата смъртност от COVID-19 сред населението (населени места, социален статус, образователен ценз, обезпеченост с лекари и апаратура и итн).

За нас ваксинирането е доброволен избор, но ще проведем насърчителна кампания за ваксиниране срещу COVID-19.

Засилване ролята на личните лекари в кампанията по наблюдение, лечение и ваксиниране при COVID-19.

Преразглеждане на финансирането на лечебните заведения за трудно достъпните региони на страната.