ВАС потвърди решение на КПКОНПИ за конфликт на интереси при бивш директор на ОДМВР-Пазарджик

Снимка: в. "Труд"

С три решения на Върховния административен съд (ВАС) са окончателно потвърдени решения за установяване на конфликт на интереси, постановени от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Едно от тях е свързано с област Пазарджик.

Върховният административен съд е препотвърдил и решение на КПКОНПИ, потвърдено от Административен съд- София-град за наличието на конфликт на интереси в действията на Ивайло Тишев, директор на ОД на МВР-гр. Пазарджик за това, че е подписал окончателен административен акт на 11.05.2020 г., с който приема за недопустим за разглеждане по същество сигнал срещу самия себе си като част от комисия.

Същият ден Тишев подписал и уведомително писмо до подателя на сигнала, с което го уведомил, че сигналът срещу самия него е неоснователен и това решение не подлежи на обжалване. Потвърдени са и наложените от Комисията санкции, а именно – глоба в размер на 5000 лева и отнемане на нетното трудово възнаграждение за 11.05.2020 г. в размер на 112 лева.