Валентина Кайтазова, РУО-Пазарджик: Политиката на МОН е насочена към създаването на модерна образователна среда в училищата

Валентина Кайтазова

Благодарение на политиката на Министерството на образованието и науката в четири учебни заведения в област Пазарджик ще бъдат реализирани проекти за подобряване на образователната среда и материалната база. Реализацията на проектите ще превърне учебните заведения в средища на духа, образованието и културата, които отговорят на всички условия за съвременен модерен образователен процес. Те ще бъдат обезпечени и по отношение на противопожарната безопасност и енергийната ефективност“. Това каза Валентина Кайтазова, началник на РУО-Пазарджик по повод реализацията на проект “Обновяване и модернизация  на регионална образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 4 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област Пазарджик.

По-думите й, това е целенасочена политика на Образователното министерство за подобряването на училищната среда чрез осигуряването на добри възможности за спорт и обучение, както и подобряване на материалната база чрез ремонтно-възстановителни дейности.

В тази връзка днес бе направена първа копка за изграждането на физкултурен салон, външна спортна площадка, оборудване и осигуряване на достъпна образователна среда чрез изграждане на външен асансьор в Професионална гимназия по строителство и архитектура в Пазарджик.

В Професионална гимназия по строителство и архитектура в Пазарджик ще бъде извършен вътрешен основен ремонт на ученическо общежитие и изграждане на достъпна архитектурна среда в основната сграда.

Реализацията на проекта в област Пазарджик включва и основен ремонт на покрива на Професионална гимназия по механоелектротехника в областния град, изграждане на ограда на двора и спортна площадка.

В Професионална гимназия по икономика и туризъм “Алеко Константинов“ във Велинград пък ще бъде изграден нов физкултурен салон, като е предвиден и основен ремонт и саниране на училищната сграда, обновяване на отоплителната инсталация, ремонт на оградата и прилежащото дворно пространство, оборудване на кабинети с компютри, изграждане на лаборатории по физика, химия и обновяване на ученическата столова.