Валентина Гешева: Когато дете е жертва на насилие, то не бива да остава в такава обстановка

Снимка: Фейсбук

Когато дете е жертва на насилие, независимо пряко или косвено, то не бива да остава в такава обстановка, каза за PA1 Валентина Гешева от Фонда за превенция на престъпността ИГА-Пазарджик.

По думите и детето трябва да се попадне в подкрепяща страна и да бъде поето от Закрила на детето, за да може институциите да повишат родителския капацитет на близките му. „Едно дете трябва да расте сред своите родители, но ако те са непълноценни като такива, то трябва да бъде настанено в подкрепяща среда, където липсва насилие. Там неправилния модел на възпитание ще бъде елиминиран. Това е една превенция, за да не стане детето бъдеща жертва или бъдещ насилник. Повече от 70% от жертвите и насилници, респективно, са израснали в семейство на насилие.

Идеята е детето да превъзмогне негативните последици от преживяното. Ако не се работи в тази посока, има голяма опасност на по-нататъшен етап това да ескалира – било то в поведенчески изменения, било то в здравословни проблеми. Децата, преживели насилие, развиват и депресия.

В повечето случаи, когато дете се откъсне от токсичната семейна среда, му се позволяват контакти с неговите родители и близки, но те са в присъствието на социален работник, където възрастните могат да контролират поведението си и да не нанасят допълнителни травми“, коментира Гешева.