Важно за фермерите: На 15 декември изтича крайният срок за подаване на заявления за създаване на родословна книга

Снимки: hl-topmix.com

На 15 декември изтича крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване по Схема на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2021 г.

Към заявлението е необходимо да се подадат Приложение 1 и Приложение 2, припомниха от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ).

В края на месец март стана ясно, че тази година ДФЗ отпуска 7,2 млн. лв. за развъдна дейност и селекция на животните. Те се дават на развъдните организации и ИАСРЖ за извършените от тях услуги, но не включват директни плащания към земеделски стопани.

По линия на помощта се подпомагат до 100% от административните разходи за водене на родословна книга и до 70% от разходите за определяне на продуктивните и генетичните качества на животните.

Междувременно ИАСРЖ продължава с проверките в асоциациите, като през декември на ред беше Асоциация за развъждане на млечни породи кози. На 3 декември експертите посетиха русенското село Тръстеник, където има мъжки ярета от породите Българска бяла млечна коза, Англонубийска коза, Тюринген валд, Тогенбургска коза и Саанска коза.

Посетена бе и свързаната с депото новооткрита станция за изкуствено осеменяване, собственост на Асоциацията.