Важна информация за работодателите от общините Пазарджик и Лесичово

Бюрото по труда разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение

Снимка: Архив

Дирекция “Бюро по труда”- Пазарджик уведомява работодателите от общините Пазарджик и Лесичово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през март 2019 г., както следва:

 

  • Безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ)свободни средства – 7261,00 лв.;

 

  • Обучение на възрастни по чл.63 от ЗНЗ – 1629,00 лв.

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Пазарджик, както и на тел. както и на тел. 034/44-19-75.