Бюрото по труда организира трудова борса на 26 септември

Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика ще проведе трудова борса по проект „ГОТОВИ ЗА РАБОТА“, която се организира от Дирекция „Бюро по труда“ Пазарджик и ще се проведе на 26 септември 2018 г. от 10.30 ч. в зала „Архитектурен съвет“ на Община Пазарджик.
За повече информация и потвърждение за участие – в ДБТ-Пазарджик на тел. 034/445595 и/или на e-mail: dbt608@zaetost.net