Бюрото по труда набира берачи на ягоди в Испания

Заплащането е 41.20 евро на ден бруто или 39.71 евро на ден нето

Снимка: Архив

Бюрото по труда обявява набирането на кандидати за сезонна селскостопанска заетост в Испания бране на ягоди.

Кандидатите трябва да са жени на възраст между 25 и 40 години с основно образование и с опит в селското стопанство, способни да издържат на начина на бране на ягоди, както и високите температури през пролетта в парниците.

Не се изисква владеене на език.

Заплащане: 41.20 евро на ден бруто /39.71 евро на ден нето/

Настаняване: осигурява се от работодателя и не се заплаща от работниците.

Пътуването от България до Испания е за сметка на работниците. За тези, които продължат заетостта си до края на кампанията, работодателят заплаща транспортните разходи за връщане в България.

Обявата е публикувана в сайта на Агенцията по заетостта – на националния EURES сайт под референтен № 34 100 и във фейсбук страницата на Агенцията по заетостта.

Заинтересованите лица могат да кандидатстват в Дирекция „Бюро по труда”  по местоживеене. Интервютата ще се проведат в първата половина  на месец януари 2019г.