„Български пощи“  възстановяват предоставянето на услугата „Изготвяне на митнически декларации“

Снимка: Money.bg

„Български пощи“  възстановяват предоставянето на услугата „Изготвяне на митнически декларации“ на територията на гр. Пловдив.

Получателите на пратки, подлежащи на митническо оформяне от областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали могат да предоставят своите  документи за освобождаване на пратки на място (от 9:00 до 18:00 ч.) в сградата на пощенска станция Пловдив 23 с адрес бул. „Освобождение“ № 40 , както и на следните имейл адреси: