България и Европа като организация на учебното време

Доклад „Организация на училищното време“ на Европейската комисия за учебната 2018/2019 година, базиран на национални данни, дава преглед на продължителността на учебната година, началото и крайните дати, времето и продължителността на училищните празници и броя на учебните дни. Въпреки някои различия, страните в Европа показват много прилики по отношение на структурата на учебната година. В 10 страни учебната година започва през август. Страните, в които учебната година започва най-рано, са Дания и Финландия. В Германия, въпреки че има начало на 1 август, училищата в различните области започват между 6 август и 11 септември. В някои държави учебната година започва в средата на септември – Албания, Италия, Португалия, Испания, Люксембург, Турция, България и Румъния. В Малта лятната ваканция свършва в края на септември.

Броят на учебните дни варира между 156 дни – Албания и 200 дни – Дания и Италия. В 50% от страните в анализа броят на учебните дни е между 170 и 180 и в 30% от страните е между 180-190 дни. Като цяло броят на учебните дни е еднакъв в основна степен и различен в гимназиална степен.

В допълнение към лятната ваканция образователните системи имат 4 основни училищни почивки в Европа: есенна, Коледа и Нова година, зимна /карнавални празници/, пролетна /Великденска/. С изключение на Коледната ваканция останалите почивки се различават по дължина и време. Есенната ваканция е едноседмична в 19 държави, а в други страни тази ваканция варира между 2 дни /Чехия, Исландия и Сърбия/ до 3 седмици /Швейцария/. В 13 държави липсва есенна ваканция. Коледната ваканция почти във всички страни е 2 седмици, но в малко държави, като Полша и Словения, е само една седмица. Дължината на зимната ваканция, която се различава от Коледната, в 21 страни е една седмица, а във Франция, Полша и Турция е две седмици. В четири държави няма зимна ваканция /Албания, България, Кипър и Гърция/. Пролетната /Великденска/ ваканция трае между една или две седмици в повечето страни, а в останалите – между 4 дни /Финландия и Словакия/ до 3 седмици /Швейцария/. Турция и Черна гора нямат такава ваканция.

В Европа учебната година завършва обикновено в края на май и втората половина на юли. В средата на юни е времето, когато лятната почивка започва в повечето страни. Продължителността на лятната ваканция варира значително между страните – от 6 седмици в някои държави /Германия, Англия, Шотландия, Лихтенщайн/ до 13 седмици /Албания, Латвия, Португалия и Турция/. По информация от МОН, в България лятната ваканция е 15 седмици за основното образование.

 

Информация за началото и края на учебното време и броя на учебните дни в изследваните държави:

 

ДЪРЖАВА НАЧАЛО И КРАЙ ЗА УЧЕНИЦИ НАЧАЛО И КРАЙ ЗА УЧИТЕЛИ БРОЙ УЧЕБНИ ДНИ
Албания 17 септември 2018г./13 юни 2019г. – основно, 20 юни 2019г. – средно/ 17 септември 2018г./13 юни 2019г. – основно, 20 юни 2019г. – средно/ 156
Австрия 3 – 10 септември 2018г./28 юни 2019г. – 05 юли 2019г. 3 – 10 септември 2018г./28 юни 2019г. – 05 юли 2019г. 180
Белгия 03 септември 2018г./30 юни 2019г. 01 септември 2018г./30 юни 2019г. 181
Босна и Херцеговина 03 септември 2018г./19 юни 2019г. 20 август 2018г./ 28 юни 2019г. 170
Сърбия 03 септември 2018г./24 май -21 юни 2019г. Определя се от самото училище 170
България 17 септември 2018г./31 май 2019г. (начален етап), 14 юни 2019г. (5 и 6 клас), 28 юни 2019г. (7-11 клас) и 15 май 2019г. – 12 клас Определя се от самото училище 183
Хърватия 03 септември 2018г. /14 юни 2019г. 03 септември 2018г. /14 юни 2019г. 175
Кипър 10-07 септември 2018г. (начално -средно)/19 юни 2019г. 03 септември 2018г./21-28 юни 2019г. 174
Чехия 03 септември 2018г./28 юни 2019г. 03 септември 2018г./28 юни 2019г. 200
Дания 13 август 2018г./28 юни 2019г. 13 август 2018г./28 юни 2019г. 200
Естония 01 септември 2018г./12 юни 2019г. Определя се от самото училище 175
Финландия 09-14 август 2018г./01-02 юни 2019г. 07-13 август 2018г./02 юни 2019г. 187
Бивша Македония 03 септември 2018г./ 07 юни 2019г. 03 септември 2018г./ 07 юни 2019г. 166
Франция 03 септември 2018г./06 юли 2019г. 31 август 2018г./06 юли 2019г. 180
Германия 01 август 2018г./20 юни 2019г. 01 август 2018г./20 юни 2019г. 185
Гърция 11 септември 2018г./14-28 юни 2019г. (основно-средно) 03 септември 2018г./21-28 юни 2019г. 176
Унгария 03 септември 2018г./14 юни 2019г. Определя се от самото училище 177
Исландия 20 – 24 август 2018г./22 май – 07 юни 2019г. 13-23 август 2018г./30 май – 12 юни 2019г. 180
Ирландия 03 септември 2018г./след изпитите през юни 2019г. 01 септември 2018г./след изпитите през юни 2019г. 182
Италия 05-20 септември 2018г./07-15 юни 2019г. 01 септември 2018г./07-15 юни 2019г. 200
Латвия 03 септември 2018г./31 май  2019г. Определя се от самото училище 186
Лихтенщайн 20 август 2018г./05 юли 2019г. 20 август 2018г./05 юли 2019г. 185
Литва 01 септември 2018г. Определя се от самото училище 185
Люксембург 17 септември 2018г./12 юли 2019г. 17 септември 2018г./12 юли 2019г. 176
Малта 26 септември 2018г./28 юни 2019г. 24 септември 2018г./05 юли 2019г. 172
Черна гора 03 септември 2018г./12 юни 2019г. 13 август 2018г./05 юли 2019г. 180
Холандия 20 август – 03 септември 2018г./06-20 юли 2019г. Определя се от самото училище 188
Норвегия 20-24 август 2018г./17-21 юни 2019г. Определя се от самото училище 190
Полша 03 септември 2018г./21 юни 2019г. 03 септември 2018г./21 юни 2019г. 186
Португалия 12 – 17 септември 2018г./05 – 21  юни 2019г. 03 септември 2018г./21 юни 2019г. 180
Румъния 10 септември 2018г./14 юни 2019г. 03 септември 2018г./14 юни 2018г. 178
Словакия 03 септември 2018г./28 юни 2019г. 27 август 2018г./05 юли 2019г. 187
Словения 03 септември 2018г./20 май – 24 юни 2019г. 20 август 2018г./средата на юли 2019г. 181
Испания 06 – 14 септември 2018г./18 – 28 юни 2019г. 03 септември 2018г./28 юни 2019г. 175
Швеция Определя се от самото училище (краят на август 2018г. – средата на юни 2019г.) Определя се от самото училище (краят на август 2018г. – средата на юни 2019г.) 192
Швейцария 13 август – 03 септември 2018г./14 юни – 12 юли 2019г. 13 август – 03 септември 2018г./14 юни – 12 юли 2019г. 178
Турция 10 – 17 септември 2018г./14 юни 2019г. Началото на септември 2018г./началото на юли 2019г. 180
Англия 03 – 07 септември 2018г./ средата и краят на юли 2019г. 03 – 07 септември 2018г./ средата и краят на юли 2019г. 190
Уелс 03 септември 2018г./22 юли 2019г. 03 – 07 септември 2018г./третата седмица от юли 2019г. 190
Северна Ирландия 03 септември 2018г./28 юни 2019г. 03 септември 2018г./28 юни 2019г. 175
Шотландия Средата на август 2018г./краят на юни и началото на юли 2019г. Средата на август 2018г./краят на юни и началото на юли 2019г. 190

 

Във връзка с организацията на учебното време, можем да посочим, че в образователните системи на западна Европа съществува край на учебното време за учениците и официален край на учебното време за учителите. Това не се отнася за бившите социалистически страни, наследили руската система.

България е на 25 място от 41 страни в Европа по размера на учебното време, което я определя като страна със сравнително дълго учебно време. По-дългата и академична програма за обучение на българските ученици се явява по-скоро пасив за възпитанието и социализацията им и формира по-скоро дефицит на ценности. Продължителното пребиваване в училище ги отделя от естествената семейна среда и ги институционализира, драстично намалява времето за неформално общуване извън училище  и вписването им в социалната общност.

В организацията на учебното време на българските ученици липсва една традиционна зимна ваканция, което ги лишава от среда, в която възпитанието и социализацията биха били много по-полезни и ефективни. Българските ученици като цяло са лишени от един много успешен и работещ европейски, но, за съжаление, вече забравен, български опит за изграждането на учениците като личности и граждани – организираните почивки, ученически лагери и летни школи. Административните тежести, наложени на учителите и туроператорските фирми, са труднопреодолима пречка за осъществяване на една добре работеща и доказала се във времето възпитателна политика. Нека припомним предложението на Синдикат „Образование“ за Коледна ваканция, която да е до 4 януари 2019г. и което беше отхвърлено от МОН.

По отношение приключването на учебната година, Синдикат „Образование“ ще предложи на МОН да има официален край на учебното време за учители, за да може да се осигури време за квалификация и рехабилитация на педагогическите специалисти. Педагогическата професия изисква квалификация, усъвършенстване и учене през целия живот, за което е необходимо и технологично време. Месеците юли и август трябва да са извън обхвата на официалното учебно време. Наложително е да бъде прекратена порочната практика МОН и РУО да изискват непланирани справки или информации за този период и да прекъсват безапелационно и по спешност планирания законен годишен отпуск на учителите. Това със сигурност ще бъде и много успешен ход в борбата с бумащината в българското образование.

 

  д-р Юлиян Петров

председател на СО „Подкрепа“