„България Алфа“ ще проучва за полезни изкопаеми в областта

Над 800 000 лева ще бъдат вложени в проучването

Снимка: Министерски съвет

Правителството одобри разрешението за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Свобода“ на „България Алфа“ ЕАД. Площта е разположена на територията на общините Панагюрище, Лесичово, Пазарджик и Стрелча.

Разрешението за търсене и проучване, одобрено от правителството, се предоставя за срок от 3 години, като за този период дружеството ще вложи минимум 823.5 хил. лв. в търсещо-проучвателни дейности.