Българите отказват да намалят температурата в дома си

Снимка: desant.net

Пестенето на енергия не се счита за приоритет за българите. Това показва последното Климатично изследване, проведено през август 2022 г. и публикувано от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Хората в България считат, че гражданите и фирмите трябва да положат повече усилия, за да намалят собственото си потребление – в по-малка степен, отколкото другаде в Европа (13% спрямо 19% средно за ЕС). Но това е валидно в по-голяма степен за по-младото поколение (22% от българските граждани на възраст 15-29 г.).

За да се намали потреблението на енергия, българите настояват замърсяващи дейности като пътуванията със самолет и с автомобили с висока проходимост да се облагат с по-високи данъци с цел да се вземе предвид тяхната екологична цена (65%). Също така те искат цените на енергията да се обвържат с потреблението като най-големите потребители да плащат повече (66%).

Ако се налага да намалят температурата в домовете си през тази зима, само 14% от българите биха приели да я ограничат до 19°C (-14 процентни пункта спрямо 28% средно за ЕС). Същевременно 23% от хората в България заявяват, че вече не могат да си позволят нормално отопление на своя дом.

Относно високите цени на енергията, българските граждани считат, че в краткосрочен план правителството трябва да ограничи или да регулира цените на газа, нефта и въглищата (31%) и да намали данъците, свързани с енергопотреблението (27%) вместо да раздава ваучери за енергийна подкрепа (15%).

Докато през миналата година хората в България считаха КОВИД-19 за едно от най-големите предизвикателства, сега водещо място заемат тревогите, свързани с инфлацията като за 52% тя поражда най-голяма тревога спрямо 36% в останалата част на ЕС.

Междувременно 80% от гражданите на България сега заявяват, че усещат последиците от изменението на климата в своето ежедневие (+2 процентни пункта спрямо 2021 г.).

По повод разрешаване на енергийната криза и кризата с климата, 80% считат, че ако не намалим рязко потреблението си на енергия и стоки през следващите години, ще се изправим пред глобална катастрофа. В същото време 87% мислят, че правителството действа твърде бавно като само 34% вярват, че България ще успее да намали съществено своите въглеродни емисии до 2030 г.

Повечето български граждани (62%) считат, че войната в Украйна и последиците от нея върху цената на нефта и газа би трябвало да дадат стимул за ускоряване на зеления преход (спрямо 66% средно за Европа). Следва да се отбележи, че изследването бе проведено през август тази година и че обществените нагласи по тази тема могат да претърпят много бърза промяна.

Съгласно запитване да степенуват действията по важност, българските граждани очакват правителството да даде приоритет на развитието на възобновяемите енергийни източници (51%), преди да насочи вниманието си към диверсификацията на енергийните доставки с цел да се избегне прекомерна зависимост от един доставчик (36%).

Източник: Pariteni