БЧК-Стрелча с кампания за събиране на дрехи

Снимка: БЧК

БЧК- гр.Стрелча обявява кампания за събиране на дрехи от населението. За месец октомври – на 17.10 /понеделник/ в поликлиниката на втория етаж. Гражданите които желаят да предадат вече ненужни за тях дрехи и обувки, могат да го направят от 9.30 до 10.30 часа.

Дрехите трябва да са чисти, подредени по размери, да са в найлонови торби. Изискване е същите да бъдат в годно за употреба състояние. Гражданите които имат нужда от дрехи, също да заповядат.