БЧК- Пазарджик проведе обучение за подготовка на доброволци за реакция при наводнения и последващи кризи

Центърът на ГДПБЗН – МВР в село Бошуля се проведе обучение за подготовка на доброволци за реакция при наводнения и последващи кризи в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на Министерство на вътрешните работи в партньорство с Консорциум „Дикон-БЧК“. В него взеха участие представители от ДЕРБАК – Пазарджик, МАЕ и доброволци на Областната организация на БЧК – Пазарджик.

Теоретичната част на обучението съдържаше теми относно правни основи на защитата при бедствията и мерки за предотвратяване или намаляване на риска от наводнения и за защита на населението. Практическите упражнения включваха подготовка на участниците за действия на спасителните екипи при наводнения, свързани с хидротехнически съоръжения, спасителни операции при наводнение, издирване и спасяване на хора при наводнения в градска среда и бързотечащи води, както и действия на спасителния екип след оттегляне водата от наводнението.

Обучението беше изключително полезно за участниците с получените знания и умения.