БСП: Учителите се справиха въпреки системата, ще има реформи в посока качество на образованието

oznorCOQR

Няма учебници по професионалните предмети, Наредбата за приобщаващо образование е утежнена и реално не е инструмент за учителя да налага наказания и оценява реално знания, твърде висок е броят на децата в една паралелка, съдържанието на различните учебници по един и същи предмет се разминава, учителите в малкото училище не могат да бъдат стимулирани като в голямата община, нужен е безплатен достъп на учениците до електронно учебно съдържание, делегираните бюджети да се реформират като в основата им застанат броя паралелки, а не броя деца – това бяха част от темите, по които дискутираха учители в Пазарджик с кандидатите за народни представители от „БСП за България“ в Пазарджик.

В основата на всяка политика трябва да стои човекът – образованият човек гарантира просперираща нация и развиваща се икономика“ – това заяви Петя Цанкова, дългогодишен преподавател по математика и номер 2 в листатата на „БСП за България“.

Според водача на листата на социалистите, Драгомир Стойнев, има напрежение относно качеството на образованието. „Учителите са в процеса и са наясно къде са причините, ние, родителите, сме също до децата и имаме своите наблюдения. Единствено досегашното управление си затваряше очите.“, заяви той. Според него увеличаването на заплатите в сектора е една положителна стъпка, но липсват другите стъпки. БСП смята, че парите за образование и наука трябва да достигнат по-висок процент от брутния вътрешен продукт. Учебното съдържание, учебните програми и методологията на преподаване са другите сфери, в които са нужни спешни промени, смятат представителите на БСП. „Критериите за качество са необходими, трябва да се върне и възпитателната функция на образованието, ако искаме да изграждаме ценности в нашето общество“, каза още Стойнев. Според него в момента държавата е длъжна да осигури на всички деца еднакви стандарти на обучение, независимо къде живеят и с какви финансови възможности разполагат родителите.

Васил Аврамов, номер 6 в листата на социалистите и учител във Велинград, заяви, че е необходимо облекчаване на съдържанието на учебниците, както и те да бъдат напълно безплатни от 1 до 12 клас. БСП е и за един учебник по всеки предмет. „Няма да получим качествено образование и само със запълване на бройки в паралелките. Най-много ме тревожи обаче това, че ние, учителите, не вярваме, че можем да променим нещо“, каза Аврамов.

Според Петя Цанкова учителите нямат думата за съдържанието на учебните програми. „На първо място всички реформи в образованието трябва да се правят от учителите, които влизаме в класната стая, а не само от чиновниците, които не познават потребностите и възможностите на децата в съответната възраст“, заяви тя.

Категорично сме за преразглеждането на държавните образователни стандарти, както и на учебните програми, с които се сблъскваме през последните години. Ние желаем нашето консервативно образование да го направим адекватно на съвремието, да дадем възможност на децата да се развиват чрез креативност“, каза пред колегите си Цанкова.

Участниците в срещата се обединиха, че учителската гилдия се е справила с обучението в онлайн среда, благодарение на взаимопомощ и споделяне на добри практики. „От тук нататък, ние не сме за смяна на традиционното обучение в класната стая, но трябва да има държавна стратегия, чрез която да вървим към ново обучение и образование, което да стъпва на традиционното, но да интегрира и добрите практики на онлайн обучението“, каза още Петя Цанкова.

Драгомир Стойнев подчерта, че е необходимо образователната система да подготвя следващото поколение специалисти и управленци, което означава, че от днес в образованието трябва да бъдат заложени знания, умения, мислене, начин на комуникация, които да са адекватни на реалностите след 15-20 години. „Това означава дългосрочно предвиждане и планиране, а на образованието да се отреди статут на стратегически и авангарден сектор“, заяви Стойнев. Според него в непосредствен план предстои задачата за реформа на професионалното образование. Работодателите заявяват, че липсва квалифицирана работна ръка, която да удовлетворява нуждите на пазара на труда. Социалистите ще работят за нова карта на професионалното обучение в България, която да бъде изготвена съвместно с представители на образованието, работодателите и синдикатите, за да се знае в кой район каква потребност има.