„Брокс“ започна подмяната на първите амортизирани контейнери

Първите 80 контейнера вече са поставени

Снимка: Новите контейнери вече са поставени

В изпълнение на постигнатите договорености между Община Пазарджик  и „Брокс“ ООД за сметопочистване и извозване, фирмата започна подмяна на контейнерите  в гр. Пазарджик. С първите 80 броя ще бъдат заменени най-амортизираните съдове за отпадъци, като подмяната ще продължи.

Концесионният договор с „Брокс“ ООД  за сметопочистване и извозване на битови отпадъци в гр. Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница бе удължен с още 5 години. По този начин се цели избягване на риска градът и посочените села да останат без тази услуга за неопределено време, в резултат на продължителни обжалвания по нова концесионна процедура.