Болницата в Панагюрище извава „Зелен сертификат“ и на деца с антитела от Covid-19

Снимка: www.investor.bg

Удостоверения, признати за „зелен сертификат“, могат да бъдат получени в „Уни Хоспитал“ и за деца, при лабораторно изследване, доказващо наличието на определено количество антитела. Удостоверението се издава, когато стойностите на антителата срещу SARS-CoV-2 са установени чрез количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG и надхвърлят 150 BAU/ml.

Пробата за изследване при децата отново е кръвна, но се взима миниинвазивно – чрез периферна кръв (от пръста), обясни д-р Недялка Реджова, началник на Клинична лаборатория в лечебното заведение. В Клиничната лаборатория на лечебното заведение се осигурява чрез един от най-съвременните методи количествено изследване на IgG антитела, включително неутрализиращите антитела срещу SARS-CoV 2.

Съгласно Заповед на министъра на здравеопазването „Зеленият сертификат“ за наличие на антитела е валиден 90 дни и се използва на територията на България.

След провеждане на изследването може даполучите удостоверението  на място, в болницата, както и да ви бъде предоставен национален референтен номер (НРН), чрез който да изтеглите документа от www.his.bg.

Цената на изследването е 30 лева.