Болницата в Пазарджик предлага стаж и работа на студенти по медицински специалности

Снимка: Архив

МБАЛ-Пазарджик предлага на студенти от професионално направление „Здравни грижи“, завършили втори курс на обучение възможност за стаж в лечебното заведение и получаване на стипендия. За времето на стажа те ще бъдат назначени на трудов договор срещу съответното възнаграждение.

Болницата предлага работа и обучение на студенти по специалностите: „Медицинска сестра, „Акушерка“ и „Медицински лаборант“. МБАЛ-Пазарджик е акредитирана болница с отлична акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност. Лечебното заведение е акредитирано за учебна практика, преддипломен стаж и практическо обучение от Министерство на здравеопазването. Болницата предлага добри възможности за работа и бъдещо работно място.