Близо 950 първокласници ще прекрачат прага на училищата

За подготовката на новата учебна година в текущи ремонти на сградния фонд са вложени над 360 000 лв., като 130 000 лв. са в училищата и около 230 000 лв. за детските градини. 260 000 лв. от тях са общински средства, а около 10 000 лв. са осигурени от дарения и от републиканския бюджет.
Близо 950 са първокласниците, които през новата учебна година ще постъпят в училища на община Пазарджик – 750 от тях в града и 194 са в селата. Всеки първокласник ще получи като подарък от Община Пазарджик книжката на Станка Вълкова и Борислав Мирчев „България в моя детски свят“. Книжката съдържа подбрани текстове, посветени на България и родния дом.