Близо 50 родители от Пещера са подали заявления за ползване на детска кухня

Едно от заявленията не е одобрено поради неспазване на утвърдените критерии

Архив

Пещера. 48 заявления от родители на деца от 6 месечна възраст до 2 години, желаещи да ползват услугата детска кухня са постъпили към момента в Община Пещера. Всички заявления са разгледани от комисия, сформирана със заповед на Кмета на Община Пещера.

Едно от заявленията не е одобрено поради неспазване на утвърдените критерии. От посочената бройка две от семействата ще ползват услугата от месец юли поради навършване на 6-месечна възраст на децата. Ползването на услугата от останалите семейства ще започне на 22 юни до 31 декември 2020г.

Процедурата за кандидатстване е отворена за желаещи през целия период. Потребителите имат право да ползват храна от детска кухня на стойност 2,50 лв. на ден за съответния брой работни дни в месеца.

47 семейства от общината получиха днес удостоверения за ползване на една от двете детски кухни. Документът връчи кметът на Община Пещера Йордан Младенов. Идеята за реализирането на услугата детска кухня е част от неговата програмата за управление на община Пещера за мандат 2019-2023 г.

Общината кандидатства пред Министерство на здравеопазването за разкриване на детска кухня като делегирана от държавата дейност от началото на следва