Близо 42% от леглата в хотелите са били заети през януари

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Чешката република - 25.3%, следвани от Република Северна Македония - 12.9% и Руската федерация - 10.7%

Снимка: Архив

През януари тази година в област Пазарджик са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщават от местната статистика. Броят на стаите в тях е 1 841, а на леглата – 3 993. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намаляват със 7.8%, а на леглата в тях – с 2.8%

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2019 г. е 50 106, или с 4.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 92.7% от тях са осъществени от български граждани и 7.3% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Чешката република – 25.3%, следвани от Република Северна Македония – 12.9% и Руската федерация – 10.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2019 г. в област Пазарджик достигат до 21 919. От всички пренощували лица 95.6% са българи и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 964 и са реализирали средно по 3.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2019 г. е 41.8%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 3.0 процентни пункта.

Приходите от нощувки през януари 2019 г. достигат 2 660 342 лв., или с 6.6% повече в сравнение с януари 2018 година. Регистрирано е както увеличение на приходите от чужди граждани – с 20.6%., така и от български – с 5.4%.