Близо 300 жители на Сърница се възползваха от изнесената приемна за смяна на документи

Още 100 жители ще бъдат обслужени тази седмица

Изнесената приемна

За втора поредна седмица служители от звено „Български документи за самоличност” при РУ-Велинград, съвместно с представители на Община Сърница организират изнесена приемна за обслужване на граждани от общината, които желаят да подадат заявления за издаване на нови или за подмяна на стари документи за самоличност. Община Сърница е най-младата община в областта. Тя е отдалечена на 90 километра от областния център, а от Община Велинград, където е обособено Районно управление е на разстояние от около 50 километра.

В тази връзка, съвместно с местната общинска администрация на Сърница е обособена приемна за обслужване на жителите от района. Помещението е предоставено от общинската администрация, а времето за прием е всеки петък от 10 до 12 часа и от 13 до 15.30 часа. За улеснение на гражданите се изготвят предварителни списъци с желаещите да подменят лични карти, паспорти или свидетелства за управление на МПС. Новите лични документи също се получават на място в Сърница след изработването им.

Заплащането на услугите по издаване на нови документи за самоличност е чрез банков превод и представяне на съответното платежно нареждане или на място чрез ПОС терминал с валидна банкова карта. До момента са обслужени близо 300 човека, като в петък предстои обслужването на още 100.