Близо 19 млн. лева е проектът за Бюджет 2020 на Община Пещера

Това стана ясно след общественото обсъждане

Архив

Приоритетите на проектобюджет 2020 г. са повишаване на събираемостта на местните данъци, подобряване качеството на услугата чистота в общината, подновяване на част от ВИК системата и подготовка за кандидатстване на Общината за получаване на финансиране от Европейския съюз.

В инвестиционната програма на Общината са предвидени нови обекти

Предоставените с ПМС № 348/18.12.2019 г.  средства в размер на 1 215 907 лв. за „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ – част ВиК, на ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 – част ВиК, и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312 – част ВиК, рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ от о.т. 359 до о.т. 366, продължение на ул. „Симон Налбант“ от о.т. 290 – 300 до о.т. 366 на ул. „Стефан Караджа“, гр. Пещера“ Основен ремонт на ул. „3-ти март“ и изграждане на водопровод по ул. 3-ти март гр. Пещера – 102 000 лв.

Проект за ререконструкция на съществуващи водопровод и канализационен клон на ул. „Стефан Кънчев“ от ул. „ Чаталджа“ до ул. „Гео Милев“ в Пещера – 3 160 лв.

Проект за улична канализационна мрежа на ул. „Изгрев“ от о.т.148 до о.т 319 .гр. Пещера.

Доставка на 4 броя помпи за обезпечаване работата на помпена станция в Централен градски парк.

Доставка на устройство тип газ – анализатор AQ 110S .

Предвижда се да се достави МПС за миене на улици – 70 000 лв. и закупуване на моторна духалка за нуждите на ОП „ЧПОИ“.

Предвидени са средства за Доставка и монтаж на беседки в гр. Пещера – 4бр. и детски съоръжения в размер на 16 000 лв.

За подобряване на услугата по зимното поддържане и снегопочистване на ОП „ЧПОИ“ е предвидено закупуване на „Стоманена конструкция за пясъкоразпръскване“ на стойност 7 000 лв.

За справяне с проблема с наводняването на гробищния парк ще се „Изгради  дренаж и разширяване имот с инд. № 56277.11461 гробищен парк гр. Пещера. Това ще струва на данъкоплатците 35 800 лв.

Предвижда се доставка и монтиране на бариера за гробищен парк гр. Пещера на стойност 2700 лв.

Текущ ремонт на улица „Динко Банинкен“ с. Радилово –          21 000 лв.

Текущ ремонт на улица „Отон Иванов“ с. Капитан Димитриево –        15 835 лв.

За кандидатстване по ОП „РР“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ – фаза 3 са планувани средства в размер на 57 100 лв. за енергийно и техническо обследване и работни проекти на сградите на ПГХВП „Атанас Ченгелев“ и ДГ „Изгрев“ гр. Пещера

За кандидатстване по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Работен проект, включващ част „Осветление“ на Община Пещера, за подмяна на осветителни тела на улично осветление със светодиодни, включително чрез използване на възобновяеми енергийни източници. – 15 000 лв.