Близо 80 нови книги обогатиха над 20-хилядния фонд на библиотеката в панагюрското село Баня

С над 20 000 тома литература разполага бибилиотеката в панагюрското село Баня, като годишно се раздават около 11 000 книги, каза  Радка Мутева – библиотекар в местното читалище “Пробуда”. Най-ценните книги са тези, свързани с революционните дейности в културните традиции в селото през годините на турското робство и Възраждането.

В културният дом в селото има 2 пиана, две читални за деца и възрастни, 2 заемни, както и зали за репетиции, събрания и семинари. На първия етаж в читалището има и амфитеатрален салон със 175 места и голяма сцена, на която традиционно се провеждат празничните чествания в селото.

Официално културният дом в селото е открит през 1976 година с действащи самодейни танцов, театрален, хоров и инструментален състави. През 1938 година членове на тогавашното църковно настоятелство, начело с Никола Барбалов, закупува радиоприемник “Телефункен” за обществено ползване, като предимно са се слушали новини за боевете на фронта по време на Втората световна война. В началото на 1944 година с дарения читалището разполагало с 1000 книги и апарат за кинопрожекция, закурун през 1948 година, а първият прожуектиран филм е “Здравей, Москва”.

Към днешна дата читалището развива богата кулгурна дейност, като най-атрактивният празник е свързан с обичая “Пръстените”, каза още Мутева.

От началото на тази този година читалището вече разполага и със 78 тома нови книги, спечелени по проект „Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност 2020“ към Министерството на културата. Стойността на литературата е 1225 лв.