Благо Солов: Минималната заплата в общината ще стане 1000 лв. Ще привлечем качествени инвеститори

Минимална работна заплата от 1000 лв. в община Пазарджик е възможна и ще я постигнем

Снимка: Благо Солов

Как ще го постигнем?

Вече водим преговори с чуждестранни и български инвеститори, които ще открият производства на територията на общината.

Индустриална зона “Тракия” в Пловдив ще се развие в посока Пазарджик, така че производствата да идват все по-близо до нашия град, а не пазарджиклии да пътуват до Пловдив.

Ще подкрепяме местните предприемачи и ще им осигурим административна помощ и равен достъп до всички общински поръчки.

Ще стимулираме земеделските производители като осигурим изкупуване на продукцията им от малки местни производствени цехове и като им предоставим безплатен достъп до общинските пазари и тържища.

Тези и много други мерки, с които ще рестартираме икономиката, ще доведат до повишено търсене на работна ръка и увеличаване на заплащането.

Минимална работна заплата от 1000 лв. в община Пазарджик е възможна и ще я постигнем.

Можем да живеем по-добре!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ СА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!