Бивш кмет на Белово осъди прокуратурата за 100 000 лв неимуществени вреди

Със свое решение Окръжен съд – Пазарджик осъди Прокуратурата на РБългария да заплати на бившия кмет на община Белово Веселин Найденов сумата от 100 000 лв. за причинените му неимуществени вреди на основание чл.2, ал.1 т.3 от ЗОДОВ за продължилото повече от 10 години наказателно производство срещу него.

С исковата си молба ищецът е претендирал обезщетение за вреди, претърпени във връзка с повдигнатото и поддържано от Прокуратурата обвинение, което се счита за незаконно. В периода от 20.06.2003 г. до 15.01.2014 г. срещу лицето са поддържани обвинения в извършване на тежки умиш­лени престъпления по служба в качеството му на Кмет на Белово.

За този период  в Пазарджишкия окръжен съд са образувани общо 6 наказателни дела от общ характер, като 3 пъти делото е било прекратявано и връщано на Окръжна прокуратура – Пазарджик за отстраняване на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ограничаващи правата на подсъдимия, 3 пъти делото е било връщано от Апелативен съд – Пловдив за ново разглеждане от друг състав на съда. След постъпили отводи на всички съдии, делото е изпратено за разглеждане от ОС – Пловдив, отново присъдата е отменена и върната на Окръжна прокуратура – Пазарджик за доразследване.

След внасянето на обвинителния акт срещу В.Н. за 8-ми път, ОС – Пазарджик изпраща делото на ВКС за определяне на компетентен съд. Окръжен съд – Благоевград прекратява наказателното производство и го връща на ОС – Пазарджик за доразследване. Следственото дело е прекратено през 2013 г., поради това, че престъпленията не са извършени от подсъдимия и деянията не са престъпление. За повече от 10 години ищецът е търпял последици от незаконното обвинение за престъпления по служба като извършител, вкл. и като съучастник, което се е отразило на личния му живот и на професионалната му кариера, били накърнени личното име, чест, достойнство и авторитет на ищеца в обществото.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.