Библиотеката в Пазарджик организира конкурса „Бит, съзнание, природа“ за изделие от рециклиран материал

Регионална библиотека  „Никола Фурнаджиев“ в Пазарджик организира конкурс на тева „Бит, съзнание, природа“. Целта е участниците да изработят изделие от рециклиран материал.

Изделията трябва да са с максимален размер 30 х 30 х 30 см или до 30 см височина и ширина. Всеки автор, който трябва да е в гимназиална възраст,  може да участва с едно изделие. Необходима е придружаваща информация за автора: три имена, адрес, учебно заведение, рождена дата, личен телефон и e-mail за връзка, описание на рециклирания материал.

Критерии: Въображение, оригиналност, практичност

Предложените в конкурса артикули ще бъдат изложени в сградата на Регионална библиотека от 19 ноември до 27 ноември 2022 г. – Европейска седмица за намаляване на отпадъците (EWWR).

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15 ноември 2022 г.

Наградите ще бъдат връчени по една награда за 1-во, 2-ро и 3-то място.

 

Собственост и права за ползване

Изпратените за участие в конкурса изделия не се връщат по пощата или по куриер. При поискване се връщат лично. С участието си всеки автор приема условията на настоящия регламент.

 

Срок за изпращане

Крайният срок е 11 ноември 2022 г. При изпращане по куриер или поща важи датата на пощенското клеймо. Изделията могат да бъдат предоставени и на място в РБ „Никола Фурнаджиев“ в отдели „Читални“ или „Изкуство“.

До участие в конкурса не се допускат деца на пряко ангажираните с конкурса представители на РБ „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик.

Адрес за изпращане

4000 гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов“ № 3, РБ „Никола Фурнаджиев“, За конкурса