Библиотеката в Пазарджик издирва стари картички и фотографии

След сканирането материалите ще бъдат върнати на притежателите им. 

Снимка: Никола Колев

Във връзка с изпълнението на проект за своден дигитален каталог, Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ издирва стари картички и фотографии, свързани с историята и развитието на област Пазарджик.

Сводният каталог ще обслужва и читалищните библиотеки и ще бъде свободно достъпен в Интернет за читателите и потребителите на библиотеката. Нужни са ни снимки на лица, събития и обекти с историческо значение от региона. Предоставеният ни снимков материал може да бъде донесен в библиотеката в Пазарджик, на адрес ул. „Любен Боянов“ № 3.

След сканирането материалите ще бъдат върнати на притежателите им. 

Лице за контакт: Диана Варникова-Милчева, експерт“Връзки с обществеността, проекти и фондонабиране“, тел. 034/456233 в.223