Библиотекари се обучават в курс за каталогизация на дигитални обекти

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Библиотечни специалисти от Регионална библиотека „ Никола Фурнаджиев“ в Пазарджик и от библиотеката към НЧ“Развитие-1873“ в гр.Пещера се обучават в двудневен курс на тема „ Каталогизация на електронни ресурси/дигитални обекти/. Схеми с метаданни“. Лектор е доц.д-р Милена Миланова, а обучението се организира съвместно от Регионална библиотека“ Н. Фурнаджиев“ и Българска библиотечно-информационна асоциация.

В програмата са включени модули за същност, видове, функции и структура на метаданните, библиографски контрол в съвременното информационно общество, проекти и програми, съдържателни и кодиращи стандарти при каталогизация на електронни ресурси, управление на информацията, оперативна съвместимост и електронен бизнес, описание на архиви, управление на права и др. Библиотечните специалисти получиха сертификати за преминатия курс на обучение.