Без вода поради авария са селата Дъбравите и Величково

Поради авария на уличен водопровод е прекъснато водоподаването в с. Дъбравите в периода от 09:00 до 17:00 часа.

Поради авария е прекъснато водоподаването в с. Величково в периода от 09:00 до 17:00 часа.