Без вода поради авария са селата Драгор и Алеко Константиново

Поради авария на уличен водопровод е прекъснато водоподаването в с. Драгор в периода от 09:30 до 15:00 часа.

Поради авария на уличен водопровод е прекъснато водоподаването в с. Алеко Константиново в периода от 10:00 до 15:00 часа.