Без вода поради авария са селата Алеко Константиново, Черногорово и Крали Марко

Поради авария на уличен водопровод е прекъснато водоподаването в с. Алеко Константиново в периода от 09:30 до 15:00 часа.

Поради авария на уличен водопровод е прекъснато водоподаването в с. Черногорово и в с. Крали Марко в периода от 09:30 до 16:00 часа.