Без вода поради авария е ул. „Мильо Войвода“ в Пазарджик и село Главиница

Поради авария на уличен водопровод е прекъснато водоподаването в с. Главиница в периода от 09.30 до 15.00 часа.

Поради авария на уличен водопровод е прекъснато водоподаването в гр.Пазарджик ул.“М. Войвода“ в периода от 09.00 до 16.00 часа.