Атмосферата в залата на читалище „Просвета“ в Црънча

Общоселско събрание за приемане на декларация против решението на общинските съветници за промяна на статута на сградата на бившето училище