Атанас Петров: Целта е само една! Да спечелим всичко!

Атанас Петров коментира целите, подготовката и селекцията