Александър Шопов оглави новата антикорупционна комисия

Само БСП няма представител в комисията

Снимка:

Седем общински съветници бяха избрани като членове в новосформираната комисия, която си поставя за цел да бори корупцията и открива конфликт на интереси. За председател на комисията бе предложен и избран Александър Шопов. Заместник председател ще бъде Найден Шопов, членове Евтим Янев, Георги Гатев, Таня Димитрова, Иван Димитров и Чавдар Чавдаров.