Александър Иванов, Съветa за младежка политика и Община Пазарджик са финалисти в международната награда “Иновации в политиката”

Съвместната работа между Съвета за младежка политика и Община Пазарджик е сред десетте най-одобрявани практики в категория „Общност” на наградите „Иновации в политиката”

Снимка: Александър Иванов

Проектът на общинския съветник Александър Иванов, Съвет за младежка политика, който успешно изпълнява делегираните от Община Пазарджик младежки политики бе избран сред над 600 кандидатури от цяла Европа за една от 10-те най-добри практики в категория „Общност” на престижните международни награди „Иновации в политиката”. Жури от 1054 независими европейски граждани гласуваха за най-изявените и иновативни проекти в общо 8 категории – Качество на живот, Просперитет, Работа, Екология, Култура, Демокрация, Човешки права и Общност. Наградите се организират и провеждат от Института за иновации в политиката, а победителите ще бъдат обявени на официална церемония през ноември месец в кметството на Виена.
Съвета за младежка политика има за цел да овластява младите хора в местната им общност. “Това бе идеята от самото начало – Община Пазарджик да позволи на младите хора сами да изпълняват политиките си и да насочват дневния ред и потребностите на младите хора. Всички сме много радостни, че идеята и трудът ни се възприемат, както тук в Пазарджик, така и на европейско ниво. Това за нас е знак, че работим в правилната посока.” споделя Александър Иванов.
Съвместната работа между Съвета за младежка политика и Община Пазарджик започва през 2016 година. Към момента в организацията има над 100 активни млади хора, които се възползват от възможността да изпълняват публични дейности от първо лице. За две години Съвета организира над 80 младежки срещи, 25 семинари и обучения, 15 кампании и над 20 други събития. “В този процес аз и Общината единствено подпомагаме идеите на младите хора. Привърженик съм на практиката с делигиране на дейности на хора и групи хора, които ще се справят по-добре с тях. Радвам се най-вече за нашите по-млади съграждани, защото това е един своебразен успех и престиж за Пазарджик.” заяви кметът на Община Пазарджик, Тодор Попов.
Наградите „Иновации в политиката“ целят да провокират онази политическа дейност, която качествено променя към по-добро живота на всички европейци. Мисията на проекта е да развие политическите практики и да отличи, но и подкрепи политиците в Европа, които имат смелостта да разчупят статуквото, които са креативни и ефективни в решенията си – независимо от това представители на коя политическа сила и от кой регион на Европа са. Наградите целят да изведат на преден план подобни проекти и да споделят с общността кои са добрите практики в сферата на политиката.