Ако сменяте адреса на фирмата си – сменете талоните на служебните коли

При промяна в адреса на фирма е необходимо да бъдат подменени талоните на служебните автомобили. От полицията уточняват, че ако става дума за физическо лице такава подмяна не е необходима, но за юридическите лица е задължителна в рамките на едномесечен срок.

След изтичането на този срок глобата е 200 лева. В талоните на служебните автомобили се описва новият адрес на фирмата. Регистрационните номера на колите при смяна на адреса не се подменят, като това е валидно, както за физическите, така и за юридическите лица.