Ако пътувате за Турция тази информация е важна за вас

При констатирани стари нарушения, за които са дължими такси, превозното средство не може да напусне Турция докато не бъдат заплатени дължимите суми.

Външно министерство

Във връзка със законодателни промени в Турция от 2018 г. , от външно министерство напомнят на българските граждани, че при влизане в тази страна е необходимо веднага да закупят пропуск HGS или OGS за преминаване през заплатени участъци от магистрали и мостове. В случай на притежание на пропуск, той трябва да бъде зареден с достатъчна сума пари, която да покрие изминатия път.

При преминаване без пропуск или с недостатъчно средства по сметката се налага автоматично глоба в размер на 5 пъти таксата за преминаване за съответния участък.

За автомобили с чуждестранна регистрация не важи периодът от 15 дни за закупуване и зареждане на пропуск HGS/OGS, какъвто има за МПС-та с турска регистрация.

Подробни указания за зареждане на пропуските, работата със съответните турски системи, както и проверка за начислени такси и глоби може да намерите в прикачения документ „Информация за пътни такси в Турция“.

При констатирани стари нарушения, за които са дължими такси, превозното средство не може да напусне Турция докато не бъдат заплатени дължимите суми.