АЕЖ внесе становище по промените в закон, който касае медиите

Снимка: Архив

Асоциацията на европейските журналисти – България внесе в четвъртък в Народното събрание свое становище относно предложението за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други материали, инициирано от депутати от ДПС, сред които и издателя Делян Пеевски.
Въпреки че между първо и второ четене бяха отразени някои от съображенията на АЕЖ по този законопроект, предвижданите промени продължават да не отговарят на целите и задачите на ЗЗДПДП. В нито един друг закон в Европа или в другите страни по света, свързани със задължителното депозиране на печатни и други произведения, не са включени правилата във връзка с медийната собственост. И това е така, защото разкриването на действителния собственик на една медия, независимо дали е печатна или електронна, е от изключително значение за цялото общество, за плурализма и демократичния процес, основан на отворен дебат и свобода на словото. Този въпрос е свързан не просто с икономически, но и с важни политически и обществени последици. Неговата уредба трябва да е изключително детайлна и подробна и то в самостоятелен нормативен акт с такава нарочна цел.
Този факт е отбелязан и в становищата на Министерството на културата, и на Народната библиотека.

Пълният анализ на промените между двете четения, изготвен от юриста Симона Велева, може да бъде прочетен на сайта на АЕЖ.

Велева и Иван Радев от УС на АЕЖ-България участват днес в дискусия, посветена на законопроекта в Комисията по култура и медии на НС. Двамата ще запознаят членовете на комисията с анализа на АЕЖ.