Административен съд-Пазарджик ще гледа делото за отказа за насрочване на местен референдум в Пещера

Административен съд – Пазарджик ще гледа дело, образувано по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Изборен кодекс.

Жалбата е подадена от Инициативен комитет за провеждане на референдум в община Пещера против решение на Общински съвет-Пещера, с което той отказва произвеждане на местен референдум. Началото на съдебното заседание е в 13.30 часа, а докладчик по делото е съдия Мариана Шотева.