Административен съд-Пазарджик отмени отказа на ОИК-Септември да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на Ветрен дол

Административен съд-Пазарджик отмени решение на Общинска избирателна комисия – Септември, с което  е отхвърлено направеното предложение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Ветрен дол Димитър Христосков.

Съдът изпраща преписката на Общинска избирателна комисия – Септември, която следва да се произнесе при спазване на дадените в мотивите на това решение задължителни указания и срок.

Решението подлежи на касационно обжалване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

В мотивите на съда се посочва, че са недоказани твърденията, че Христосков никога реално не е извършвал търговска дейност и дори е забравил за регистрацията си като търговец, направена години назад в миналото.

Но дори и да се приемат за верни тези твърдения, те не променят извода за несъвместимост. Едноличният търговец е търговец по правноорганизационната си форма, т.е. самата му регистрация го прави такъв, независимо дали реално извършва търговски сделки по занятие. Регистрацията  на едноличния търговец и съответното му вписване в публичния (интернет базиран) търговски регистър го афишира като такъв в публичното пространство, посочва още съдът.

Освен това придобитото търговско качество му дава потенциалната възможност да участва в процедури, конкурси, търгове и др., при които законът или съответният възложител е предвидил изискването за наличието на търговска правоспособност. Не на последно място, наличието на качеството едноличен търговец му създава определени права и задължения съгласно данъчното и осигурителното законодателство. Всички тези последици от вписването на ответника като едноличен търговец и от там – от придобитото от него търговско качество, безспорно обосновават несъвместимост с качеството кмет на кметство, дори и действително той никога да не е сключвал търговски сделки, допълва съдът в мотивите.